Utsnitt av Rogaland

Kart, analyse og statistikk

Fylkeskommunens analyseenhet leverer kart, analyser og statistikk til internt arbeid, i tillegg til å utarbeide rapporter og drive nettportaler med statistikk og kartopplysninger for Rogaland.

Statistikkportalen

Kanskje du har lyst å vite hvor mange barn vi får i Rogaland, eller hvor ofte vi trener? Hvor mange som fullfører videregående skole i din kommune? Statistikkportalen samler og presenterer statistikk for Rogaland fra forskjellige norske kilder. Mye kommer fra SSBs statistikkbank, men også data fra NAV, Folkehelseinstituttet og andre kilder i tillegg til fylkeskommunens egne tall og analyser.  Gå til rogalandstatistikk.no

Temakartportalen

Her finner du både enkel og avansert kartinformasjon for fylket. Finn turstier i nærheten eller sjekk om det er kulturminner der hvor du planlegger å bygge hus. Temakartportalen er en fylkesdekkende nettbasert karttjeneste som i tillegg til vanlige grunndata også inneholder andre karttema, som for eksempel plandata, natur- og friluftsdata og kulturminner. Portalen er drevet Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Statens kartverk-Rogaland og en rekke andre parter i samarbeidet "Norge digitalt-Rogaland".  Gå til temakart-Rogaland.no

Regionale utviklingstrekk

Hvert år publiserer Rogaland fylkeskommune rapporten Regionale utviklingstrekk. Vi legger vekt på utviklingstrekk som er spesielt relevante for Fylkeskommunens ansvarsområder, samtidig som vi presenterer mer generelle tendenser i befolkningens sammensetning og andre temaer. Rapporten er et kunnskapsgrunnlag for utviklingen av regionalpolitiske mål og strategier, samt en statusoppdatering for alle interesserte lesere. Her finner du nyeste versjon av Regionale utviklingstrekk.

Kontaktperson