Satsing bidro til økt valgdeltakelse

Putter stemmesedler i valgurne

Foto: Valgdirektoratet

Ved årets fylkestingsvalg var valgdeltakelsen 61,2 prosent. - Det er gledelig å se at valgdeltakelsen øker for fylkestingsvalget. Vi er mange som har bidratt i arbeidet for å synliggjøre fylkets rolle og arbeid, sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken. 

Folkevalgte og administrasjonen jobbet aktivt med informasjon om fylket i forbindelse med årets fylkestingsvalget. Kanskje fikk du med deg en eller flere av de fem animasjonsfilmene som ble vist i ulike sosiale kanaler og som fortalte om viktige samfunnsområder fylkeskommunen jobber med? Vi utfordret også flere fylkesordførerkandidater til å fortelle om sine mål for utviklingen av fylket. Målet med arbeidet var å få flere til å stemme, og resultatene fra fylkestingsvalget viser at målet ble nådd. Valgdeltakelsen ble 61,2 prosent i årets fylkestingsvalg. 

- Mediene har også bidratt med saker for å synliggjøre fylkespolitikken. Alle viktige bidrag for en positiv utvikling for valgdeltakelsen, sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken. 

Inge Smith Dokken - Fylkesrådmann

Fylkesrådmann Inge Smith Dokken

Ved årets fylkestingsvalg var valgdeltakelsen 61,2 prosent, Det er tredje best i landet. Sammenlignet med fylkestingsvalget i 2015 er økningen 5,5 prosentpoeng. Valgdeltakelsen er også høyere enn landsgjennomsnittet på 60,5 prosent. 

Valgdeltakelsen var størst Oslo med 67,3 prosent. Nest best var valgdeltakelsen i nye Vestland fylke med 63,7 prosent. Rogaland plasserer seg som nummer tre med en valgdeltakelse på 61,2 prosent. Den laveste valgdeltakelsen i fylkene har Nordland med 56,1 prosent.  

Økt valgdeltakelse både i fylket og kommuner

Valgdeltakelsen øker både i fylket og kommunene i Rogaland.

Ved årets valg var valgdeltakelsen 65,0 prosent for kommunene i fylket. I 2015 var valgdeltakelsen 60,2 prosent, en økning på 4,8 prosentpoeng. Det plasserer Rogaland over landsgjennomsnittet på 4,5 prosentpoeng.    

Valgdeltakelse var 61,2 prosent ved årets fylkestingsvalg, mot 55,7 prosent i 2015. Økningen er på hele 5,5 prosent, selv om valgdeltakelsen fremdeles er noe lavere ved fylkestingsvalget enn ved kommunevalget.  

- Langt flere har valgt å bruke stemmeretten i fylket. Det er en viktig forutsetning i et demokrati. Samtidig viser tallene at vi har en viktig jobb å gjøre. Vi må bli enda flinkere til å synliggjøre tjenestene og de samfunnsoppgavene vi løser som har betydning for menneskene som bor og arbeider i fylket vårt. Det kan være med å bidra til å minske gapet i valgdeltakelsen mellom kommune- og fylkestingsvalget, fortsetter Smith Dokken.  

Se detaljerte oversikter over valgdeltakelse i Rogaland 

Del denne artikkelen på:
animasjonsbilde kvinne med søppelspann, illustrasjon miljø

Visste du at over 13 000 rogalendinger møtte opp og stemte på kommunens folkevalgte, men droppet å stemme i fylkestingsvalget for fire år siden? Det ønsker vi å gjøre noe med. Derfor har vi laget fem filmer som viser viktige områder fylkeskommunen er ansvarlig for. 

Les mer >